Процеси и оборудване

Процесите и техниката, които се нуждаят от аспирационно-обезпрашителни и вентилационни инсталации за пречистване на въздуха са следните:


- Трошене, мелене, сортиране, смесване
- Дозиране, пълнене и разтоварване
- Пакетиране
- Транспортиране – ленти, шнекове, елеватори
- Възли на пресипка
- Пневматичен транспорт
- Вакуумни инсталации
- Силози и бункери с пневматично пълнене
- Рязане, шмиргелене, шлифоване, полиране
- Пясъкоструйно и дробеструйно почистване
- Почистване чрез стръскване
- Гранулиране
- Заваряване
- Запояване
- Химическа и термична обработка на материали
- Боядисване – пулверизационно и прахово
- Металургични процеси