Метални услуги

Като възможности фирма "ЗЕФИР" ЕООД проектира и изгражда аспирационно-обезпрашителни и вентилационни инсталации за пречистване на промишлени газове и праховъздушни смеси за всички отрасли на промишлеността. Предлага също на своите клиенти и редица металообработващи услуги, както и изработване на метални конструкции и нестандартни машини. За целта фирмата има оборудвана с необходимите машини и техника материално-техническа база и квалифициран персонал.


- Плазмено рязане на ламарина с дебелина до 20мм и размери 2000мм х 4000мм.
- Рязане и огъване на ламарина с дебелина до 6мм и дължина до 3000мм.
- Извършване на метални услуги.
- Изработване и монтаж на метални врати.
- Изработване и монтаж на плъзгащи врати (със и без задвижване).
- Изработване и монтаж на огради и оградни пана.
- Изработване и монтаж на парапети.
- Изработване и монтаж на навеси.
- Изработване и монтаж на метални стълби (прави и вити).
- Изработване на монтажни и работни маси.
- Изработване на стелажи с подвижни и неподвижни полици.
- Монтаж на въздухоотплителни апарати.
- Сушилни апарати за шприц машини.
- Изработване и монтаж на метални комини с и без изолация.
- Изработване на транспортни колички.
- Изработване на звукоизолиращи кабини.
- Изработване на метални вани за галванични линии.
- Изработване на резервоари.
- Изработване на метални стойки за цистерни.
- Скелета тръбни и монтажни
- Стелажи
- Конструкции за телферен път
- Циклони
- Клапи
- Шибъри