Прахоуловители

Аспирационно-обезпрашителни инсталации за улавяне и очистване на промишлени, прахови и прахогазови емисии за различни промишлени отрасли. Обезпрашаването се извършва с високоефективни ръкавни, касетъчни или патронни филтри с автоматично импулсно почистване. Модулната сглобяема конструкция от поцинкована ламарина на предлаганите съоръжения обуславя практически неограничената им вариантност по отношение на тяхната производителност. Всяка аспирационно-обезпрашителна инсталация се разработва след детайлно проучване на технологичните процеси и съоръжения, както и източниците на замърсяването, което разрешава предлагането на максимално ефективна схема за очистване.

РЪКАВНИ ПРАХОУЛОВИТЕЛИ С АВТОМАТИЧНО ИМПУЛСНО ПОЧИСТВАНЕ

Ръкавните прахоуловители с автоматично импулсно почистване са предназначени за улавяне на сухи и химически неагресивни прахове и смеси.Те са подходящи за аспирация от възли, съоръжения, единични или група машини отделящи прах във всички отрасли на промишлеността.

 

КАСЕТЪЧНИ ПРАХОУЛОВИТЕЛИ С АВТОМАТИЧНО ИМПУЛСНО ПОЧИСТВАНЕ

Касетъчните прахоуловители с автоматично импулсно почистване представляват модулни сглобяеми конструкции от поцинкована ламарина. Предназначени са за улавяне на сухи и химически неагресивни прахове и смеси.Те са подходящи за аспирация от възли, съоръжения, единични или група машини отделящи прах във всички отрасли на промишлеността. Те имат по-висока степен на пречистване и по-малки габарити.

 

ПАТРОННИ ПРАХОУЛОВИТЕЛИ С АВТОМАТИЧНО ИМПУЛСНО ПОЧИСТВАНЕ

Патронните прахоуловители с автоматично импулсно почистване са предназначени за улавяне на сухи и химически неагресивни прахове и смеси. Те са подходящи за аспирация от възли, съоръжения, единични или група машини, отделящи прах във всички отрасли на промишлеността. Те имат по-висока степен на пречистване и по-малки габарити.