Приложение

Фирма "ЗЕФИР" ЕООД проектира и изгражда самостоятелно или в партньорство с други фирми аспирационно-обезпрашителни и вентилационни инсталации за пречистване на промишлени газове и праховъздушни смеси за всички отрасли на промишлеността.

Фирмата изработва стандартни и нестандартни въздуховоди и елементи от черна, поцинкована и неръждаема стомана към тези инсталации.