Прахове и вредности

- Дърво, хартия тъкани, влакна, пластмаси, кожа и др.
- Силикати и керамика
- Насипни строителни материали
- Сухи строителни смеси
- Зърнени храни и комбинирани фуражи
- Хранителни продукти
- Тютюн
- Торове и гранулати
- Гуми и пластификатори
- Химически продукти
- Метали, окиси на металите и абразиви
- Пари и аерозоли
- Заваръчен дим и газове
- Бои и химикали